Step 1: Click the COPY PASSWORD button above

Bước 1: Bấm nút COPY PASSWORD bên trên

Step 2: Bấm vào đây nha: Subnhanh.icu

Bước 2: Truy cập Google.com và nhập từ khóa tìm kiếm: subnhanh. icu

Step 3:Click on the result like the image below

Bước 3:Bấm vào trang web có mô tả giống hình bên dưới

dongphim

Chú ý: Bấm chọn số trang trên Google để tìm trang web, có thể trang 1,2 ... 7, 8 hoặc 9

motchilltv.top

Step 4: Scroll to the bottom of the page and Paste the password you just copied in step 1 into this field, then press the submit button

Bước 4: Kéo xuống cuối trang dongphim và dán mật khẩu bạn đã Sao chép ở Bước 1 vào khung, sau đó bấm nút Submit

dongphim

Step 5: Click the Get Link button and wait, you will be redirected to the original page

Bước 5: Bấm nút Get Link và đợi chút, bạn sẽ được chuyển hướng tới link gốc.

dongphim